👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2014-09-29 22:34 i Fårboskolan Oskarshamn
En planering över vårt arbete med Vasatiden.
Grundskola 5 – 6 Historia Religionskunskap

Innehåll

Målbeskrivning

När du är klar med arbetsområdet ska du kunna följande:

 • Kunna fakta om Gustav Vasa, hur han fick makten och blev kung.
 • Kunna berätta om Stockholms blodbad.
 • Kunna berätta något om Gustav Vasas äventyr i Dalarna då han blir jagad av de danska knektarna.
 • Kunna berätta om viktiga händelser under Gustav Vasas tid som kung.
 • Veta vad som i nutid har sina rötter från denna tid.
 • Kunna berätta om Gustav Vasas barn, framförallt hans tre söner som blev kungar.
 • Berätta något om hur det var att leva i Sverige under tiden som Gustav Vasa var kung.

 

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få ta del av:

 • Titta på filmer som behandlar området.
 • Texter med tillhörande frågor.
 • Gemensamma genomgångar.
 • Diskussioner.
 • Anteckna.

Detta kommer att bedömas

Detta kommer jag att titta på då jag gör min bedömning.

 • Hur aktiv du är vid gemensamma diskussioner.
 • Dina kunskaper kring personer och händelser under Vasatiden och hur detta har påverkat Sverige.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Re
Vasatiden

E
C
A
Faktakunskaper om vasatiden
Har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden
Resonemang
För resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Likheter och skillnader
Kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och visa på likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Begrepp
Kan använda historiska begrepp på rätt sätt i sina arbeten, vid studier av fakta, användande av källor samt i resonemang.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.