Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering och friluftsliv

Skapad 2014-09-30 21:09 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Planering för orientering och frilufsliv
Grundskola 2 – 5 Idrott och hälsa
Orienteringen startar i slutet av september fram till höstlovet. Vi tränar även under våren några gånger. Friluftslivet försöker vi förlägga under årets alla årstider och anpassar till våra förhållanden i väder och förutsättningar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss grunderna i orientering samt att kunna orientera sig med hjälp av karta i närmiljön även på skogskarta. Vi ska lära oss om allemansrätten och rättigheter och skyldigheter samt olika aktiviteter och tekniker inom friluftsliv under olika årstider.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur ska vi lära oss detta?

-Muntlig enomgång av karttecken och tumgrepp

-orientering i närmiljön samt stjärnorientering

-Samtala om vägval, hur det gick, kan man göra på något annat sätt mm

-Allemansrätt i teori och praktik

-Friluftsliv testar vi på olika praktiska moment med allemansrätten i åtanke

 

Vad som kommer att bedömas:

Dina kunskaper om allemansrätten.

Din orienteringsförmåga.

Ditt praktiska genomförande av frilufstlivsaktiviter med anpassning till olika förhållanden samt allemansrätten.

Hur du får visa vad du kan:

-Praktiskt utförande

-Diskussioner

-Skriftlig uppgift

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Matriser

Idh
Idrott och hälsa

Rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Grovmotoriska grundformer
Eleven behärskar till viss del sammansatta motoriska grundformer i olika aktiviteter och miljöer.
Eleven behärskar relativt väl sammansatta motoriska grundformer i olika aktiviteter och miljöer.
Eleven behärskar väl sammansatta motoriska grundformer i olika aktiviteter och miljöer
Lekar, spel och idrotter
Eleven deltar till viss del.
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter och anpassar sina rörelser mycket väl till aktiviteten.
Danser och rörelser till musik
Eleven deltar ibland och ibland inte alls.
Eleven deltar och anpassar till viss del sina rörelser till takt och rytm i musiken.
Eleven deltar och anpassar sina rörelser relativt väl till takt och rytm i musiken.
Eleven deltar och anpassar sina rörelser mycket väl till takt och rytm.
Simning
Eleven är rädd för vatten och tränar på grunt vatten i mellanbassängen.
Eleven simmar bröstsim med relativt bra koordination på djupt vatten men behöver utveckla ryggsimmet.
Eleven hoppar eller dyker i men har svårt att orka simma längre sträcka i djupa bassängen. Uthålligheten behöver utvecklas.
Eleven kan simma 150 m bröstsim och 50 m ryggsim med mycket god koordination och med ett hopp eller dyk i direkt innan.

Friluftsliv och utevistelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Orientering
Eleven deltar till viss del.
Eleven deltar och kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor och kamrat.
Eleven deltar och kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven deltar och kan med mycket god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Aktiviteter i natur- och utemiljö året runt.
Eleven deltar till viss del.
Eleven deltar och kan genomföra olika aktiviteter i natur-och utemiljö med anpassning till viss del.
Eleven deltar och kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god förmåga.
Eleven deltar och kan genomföra olika aktiviter med mycket god förmåga.
Allemansrätten
Eleven deltar till viss del.
Eleven deltar och har viss kännedom om allemansrättens ansvar och rättigheter.
Eleven deltar och har relativt god kännedom om allemansrättens ansvar och rättigheter.
Eleven deltar och har god kunskap om allemansrättens ansvar och rättigheter.
Livräddning is, båt- och vattenvett
Eleven deltar till viss del.
Eleven deltar och kan till viss del hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven deltar och kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider relativt väl.
Eleven deltar och kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider med mycket god kunskap.
Förebyggande av skador
Eleven deltar till viss del.
Eleven deltar och kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador.
Eleven deltar och kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador.
Eleven deltar och kan ge väl utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador och
Hänsynstagande vid lek, spel, natur och utevistelse.
Eleven visar ingen hänsyn till kamrater i samband med lek, spel och idrotter.
Eleven visar viss hänsyn till kamrater i samband med lekar, spel och idrotter.
Eleven visar hänsyn till kamrater i samband med lekar, spel och idrotter.
Eleven är juste och visar god hänsyn till kamrater i samband med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: