Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4

Skapad 2014-10-01 14:27 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Bild
Carl och Karin Larsson och Bertil och Ulrika Hydman Wallien är två konstnärspar som vi med våra bilduppgifter knyter an till under läsåret. Vi identifierar deras olika konststilar och lär oss med vilka tekniker och material man uttrycker sitt skapande. Vi diskuterar och jämför förutsättningar och möjligheter för ett dåtida och ett nutida verksamt konstnärspar. Den konst dom representerar är präglad av färgrikedom och inspirerade av detta ska vi lära oss vad primär- sekundär- bland- och komplementfärger är, hur färg upplevs och kan påverka oss. Med hjälp av olika färgblandningsövningar kommer vi att definiera vad som är mörka/ljusa/starka och svaga färger och genom att experimentera med olika kulörer lär vi oss att göra bruna färgnyanser. Vi kommer fortlöpande under läsåret att ta upp aktuella händelser med anknytning till de praktiskt/estetiska ämnena.

Innehåll

Kursplan i ämnet

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. (lgr 11)

 

Arbetssätt och undervisning

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.  En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Undervisningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära, och den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.(lgr 11,kap.1-2)  


Visa vad du lärt dig

Du visar vad du lär/lärt dig på hur du omsätter och tar ansvar för en instruktion i praktisk handling, hur uthålligt, målmedvetet och noggrant du utför dina arbetsuppgifter och när du  deltar i diskussioner och utvärderingar av olika uppgifter.

 

Tidsram

De planerade arbetsområdena kommer att pågå under hela läsåret.

 

Bedömning

Bedömning relaterar, på en årskursanpassad nivå, till läroplanens kunskapskrav.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: