Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Matematik åk 4-6 - Obekanta tal, algebraiska uttryck och ekvationer.

Skapad 2014-10-02 14:24 i 0 Åsaka skola Trollhättan
Detta matematikområde sträcker sig över tre årskurser 4-6, med successivt fördjupad kunskapsnivå.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Centralt innehåll (Lgr-11)

Kunskapskrav (Lgr-11)

 

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att:

 • du får kunskap om obekanta tal, ekvationer och algebraiska uttryck
 • du får förståelse för likhetstecknets betydelse i ett ekvationsperspektiv 
 • du ska bli förtrogen med problemlösningar med ekvationer och algebraiska uttryck

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: (vad)

 • varför man behöver lära sig ekvationer och algebra, samt vart de uttrycken kommer ifrån historiskt, samt dess betydelse
 • strategier för problemlösning inom obekanta tal
 • variabel och uttryck 
 • division och multiplikation

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur) 

 • rika möjligheter att träna på obekanta tal, ekvationer och algebra i problemlösningar
 • arbeta i Mattespanarboken, både i helklass och i mindre grupper
 • rita, skriva och berätta om egna reflektioner och slutsatser
 • genomföra diagnoser/test, gruppuppgifter
 • arbeta kreativt i olika material, bl.a. tablettaskar, prova sig fram till olika lösningar
 • utvärdera i samtal och diskussion, enskilt och i helklass

Bedömning

Detta ska bedömas: 

 • din förmåga att samarbeta i gruppuppgifterna
 • din förmåga att beskriva och ge exempel på ekvationer och algebraiska uttryck
 • din förmåga att göra jämförelser och resonera
 • din fakta- och färdighetskunskap inom området 
 • din förståelse och förtrogenhet med varför man ska lära sig algebra och ekvationer (nyttan med det)
 • din förmåga att dokumentera dina kunskaper och ta ett personligt ansvar i konkreta grupp och pararbeten

Hur bedömningen ska gå till: 

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt och i grupp
 • med skriftliga arbeten/uppgifter
 • genom observationer, dokumentation och diagnostiskt material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: