Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2014-10-07 11:04 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet med kursen är att eleven ska:
- analysera världsreligionerna samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
- analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
- söka information om religioner och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker genom skriftligt arbete uppgifter där eleven ska söka information om  buddhism och hinduism. Du ska beskriva de två religionerna samt jämföra de viktigaste likheterna och skillnaderna dem emellan.

Det som bedöms är om eleven:
- har grundläggande kunskaper om världsreligionerna vad gäller historia, heliga skrifter/platser, trosuppfattning, högtider, riter samt religiösa uttryck.
- kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
- kan söka information och använda olika typer av källor samt bedöma källornas trovärdighet.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar om bägge religionerna, titta på informationsfilmer om dem samt söka information om centrala begrepp, tankegångar och företeelser inom religionerna.  Skriftligt arbete om religionerna redovisas i slutet av maj.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: