Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2014-10-08 13:29 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
Hur levde de första människorna?
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3)
Vi ska lära oss vad forntiden innefattar och de olika tidsbegreppen istiden, jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder och järnålder. Hur de första människorna levde av samlande och jakt. Hur de lärde sig bruka jorden, vilka husdjur de hade och hur de bodde och klädde sig. Vi lär oss vad de hade för verktyg och vapen. Vilka gudar de trodde på. Hur de handlade med andra människor. Vi lär oss också om hur de kommunicerade förr i tiden och hur gamla de första hällristningarna och runskrifterna är.

Innehåll

Hur och vad ska vi jobba med?

Vad?

 • stenåldern
 • bronsåldern
 • järnåldern
 • skillnader mellan dessa tidsperioder
 • hur man kan iaktta spår från forntiden i vår tid

Hur?

 • läsa fakta från faktaböcker, internet och vår SO-bok
 • diskutera
 • svara på frågor på det vi har läst
 • ha genomgångar
 • se filmer
 • Bygga en bondestenåldersby
 • Läsa skönlitterära boken "Folke och stenålders-Ögla"
 • göra en tidslinje
 • skriva faktatexter
 • måla bilder
 • göra egna runor
 • bygga vikingaskepp
 • arbeta både enskilt och i grupp

 

Hur och vad ska bedömas?

 • Du vet i stora drag hur människor levde under forntidens olika tidsperioder. Till exempel vad de åt, hur de bodde, vad de använde för redskap samt hur de såg ut.
 • Du kan nämna någon eller några skillnader mellan de olika tidsperioderna under forntiden.
 • Du kan redogöra för på vilket sätt man kan se spår av forntiden i vår tid.
 • Du kan med hjälp av en tidslinje säga i vilken ordning forntidens tidsperioder kommer och vilken som är den längsta respektive kortaste.  
 • Du kan skriva en faktatext med punkt och stor bokstav.
 • Du har deltagit i diskussioner och genomgångar. 

 

Du kommer att bedömas kontinuerligt under lektionerna både skriftligt, muntligt och praktiskt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: