Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk2

Skapad 2014-10-08 15:26 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi fortsätter att träna skrivning och läsning. Vi jobbar med språklära och hur man bygger upp texter.

Innehåll

Syften för ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Tala, läsa och skriva i olika situationer.
Att lyssna/läsa och följa instruktioner.
Läsförståelse, lässtrategier/ en läsande klass 
Skriva texter och läsa igenom och göra enkla ändringar.
Kamratbedömning.
Stor bokstav och skiljetecken.
Stavning
Skriva texter på datorn.
Alfabetisk ordning
Tankekartor och olika sätt strukturera skrivandet på.
Nya ord och begrepp
Språklära

Undervisningens innehåll: Hur?

Eleverna läser, skriver och berättar i olika situationer.
Eleverna har tyst läsning i skolan varje dag. De har läsläxa.
Läsförståelse tränas genom att de återberättar eller svarar på frågor.
Eleverna tränar på hur man bygger upp berättelser och gör person och miljöbeskrivningar.
Eleverna tränar på läsa och följa instruktioner i böcker och arbetsblad.
De tränar muntliga instruktioner.
Eleverna skriver texter på datorn och använder appar för språkträning på i-Pad.

Kunskapskrav

Se nedan

 

Bedömning

Vi använder skolverkets bedömningsstöd

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: