Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2014-10-09 14:13 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering för medeltiden.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia
Vi fortsätter vår resa i tiden. Sist arbetade vi med Vikingatiden och kristendomen hade börjat spridas så smått i Norden och ersatte så småningom asatron.

Innehåll

Syfte

Innehåll

Vi kommer att arbeta med områdena:

 • Att vara ung på medeltiden
 • Klosterlivet
 • Digerdöden
 • Handel
 • Leva på landet
 • Den medeltida staden
 • Mötet mellan asatron och kristendomen
 • Kända personer från medeltiden
 • Riddare
 • De fyra stånden

Det kan tillkomma fler områden allt eftersom.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och samarbete i par eller grupp.

Vi kommer att se på filmer och skapa bilder som är kopplade till medeltiden.

Vi kommer att samla alla texter och bilder i ett häfte, som en egen skapad lärobok om medeltiden.

Vi kommer att skapa medeltida föremål.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du deltar i gemensamma diskussioner, hur delaktig du är i grupp eller pararbete samt de texter och bilder du skapar.

Jag kommer även att bedöma din kunskap om medeltiden genom ett test i slutet av temaarbetet.

Se vad som ska bedömas under matrisen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Re
Matris för medeltiden

Har gundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Barn på medeltiden
Eleven kan på ett enkelt sätt jämföra likheter och skillnader med att vara barn på medeltiden samt att vara barn idag.
Eleven kan på ett beskrivande och utvecklat sätt jämföra likheter och skillnader med att vara barn på medeltiden samt att vara barn idag.
Eleven kan på ett beskrivande och väl utvecklat sätt jämföra likheter och skillnader med att vara barn på medeltiden samt att vara barn idag.
Kristendomen
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara på vilket sätt kristendomen haft betydelse för Sverige under medeltiden samt hur kyrkans makt förändrats över tid.
Eleven kan på ett beskrivande och utvecklat sätt förklara på vilket sätt kristendomen haft betydelse för Sverige under medeltiden samt hur kyrkans makt förändrats över tid.
Eleven kan på ett beskrivande och väl utvecklat sätt förklara på vilket sätt kristendomen haft betydelse för Sverige under medeltiden samt hur kyrkans makt förändrats över tid.
Nordiska staternas bildande
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva orsaker och konsekvenser till de nordiska staternas bildande.
Eleven kan på ett beskrivande och utvecklat sätt beskriva orsaker och konsekvenser till de nordiska staternas bildande.
Eleven kan på ett beskrivande och väl utvecklat sätt beskriva orsaker och konsekvenser till de nordiska staternas bildande.
Människorna på medeltiden
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara hur människorna på medeltiden levde och påvisa sammanhang till vilket stånd de tillhörde.
Eleven kan på ett beskrivande och utvecklat sätt förklara hur människorna på medeltiden levde och påvisa sammanhang till vilket stånd de tillhörde.
Eleven kan på ett beskrivande och väl utvecklat sätt förklara hur människorna på medeltiden levde och påvisa sammanhang till vilket stånd de tillhörde.
Betydelsen av arkeologiska fynd
Eleven kan på ett enkelt sätt påvisa sammanhanget mellan dagens faktakunskap om medeltiden till arkeologiska fynd.
Eleven kan på ett beskrivande och utvecklande sätt påvisa sammanhanget mellan dagens faktakunskap om medeltiden till arkeologiska fynd.
Eleven kan på ett beskrivande och väl utvecklat sätt påvisa sammanhanget mellan dagens faktakunskap om medeltiden till arkeologiska fynd.
Begreppslig förmåga
Eleven förstår och kan beskriva några begrepp som handlar om medeltiden.
Eleven förstår och kan beskriva de flesta begrepp som handlar om medeltiden.
Eleven förstår och kan beskriva nästan alla begrepp som handlar om medeltiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: