Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans åk 7 ht 2015

Skapad 2014-10-13 09:07 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Äntligen är det dags för ett nytt dansmoment!

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Syfte

Huvudsyftet med arbetsområdet är att;

 • Utveckla din förmåga att utföra olika rörelser i takt, rytm & dess sammanhang.
 • Få prova på några olika danser.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedöma utefter:

 • hur väl du klarar av att anpassa dina rörelser i takt till musiken och dess sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  E 9
  I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
 • Idh  C 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  C 9
  I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
 • Idh  A 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  A 9
  I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.

Arbetssätt

Lek 1: Intro där vi går igenom arbetsområdets innehåll och dess kopplingar till kursplanen.  Därefter så går vi igenom och tränar på arbetsområdets första dans som är en "Linedance" (Låt Copperhead road). 

Lek 2: Genomgång och träning av arbetsområdets andra och sista dans som är Aerobics: 

Lek 3:Träning av de båda danserna. Filmning av dansen där eleverna får möjlighet att se sin egen dans och på så sätt bli mer medvetna om sina utvecklingsmöjligheter.

Lek 4: Fortsatt träning samt redovisning av de båda  danserna.

 

Reflektionsfrågor att besvara efter arbetsområdet!

1. Hur upplevde du arbetsområdet dans?

2. Vilken av de olika danserna tyckte du var roligast att arbeta med och varför?

3. Vilken av danserna var mest utmanande och varför?

4. Upplever du att tiden för träning av dansen var tillräcklig? 

 

Efter avslutat arbetsområde ska du även göra en självbedömning i matrisen nedan!

Matriser

Idh
Dans åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse & taktkänsla
Du klarar av att utföra några av de olika stegen i takt/rytm till musiken. Du anpassar dina rörelser till viss del utifrån aktivitetens syfte. Du visar upp en viss säkerhet vid stegövergångar men har svårt att bibehålla takten.
Du klarar av att utföra merparten av stegen i takt/rytm till musiken. Du anpassar dina rörelser på ett relativt välfungerande sätt utifrån aktivitetens syfte. Du visar upp en relativt stor säkerhet vid stegövergångar och klarar oftast av att byta steg utan att tappa takten.
Du klarar av att utföra samtliga steg i takt/rytm till musiken. Du anpassar dina rörelser på ett välfungerade sätt utifrån aktivitetens syfte. Du visar upp en stor säkerhet vid stegövergångar och utför dessa utan att tappa takten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: