👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg LPP Mi día especial

Skapad 2014-10-13 12:25 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
En planering för att lära sig berätta om avslutade saker som händer i dåtid i spanska. Fokus på muntlig och skriftlig kommunikation.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
En planering för att lära sig berätta om avslutade saker som händer i dåtid i spanska. Fokus på muntlig och skriftlig kommunikation.

Innehåll

Mål

Under den här planeringen är det tänkt att ni ska lära er att uttrycka er i den dåtid vi hittills inte använt. Ni ska efter avslutat område kunna berätta skriftligt och muntligt om en speciell dag, med speciella händelser. 

Arbetets innehåll

Ni ska arbeta med att på olika sätt beskriva en speciell dag, fylld med händelser som bara händer en gång, eftersom detta görs på ett speciellt sätt på spanska. 

Arbetssätt och redovisningsform

Ni ska inom området beskriva en speciell dag, eventuellt med hjälp av en presentation Ni ska vara beredda på att muntligt svara på frågor om den här speciella dagen, med målet att ni ska kunna använda det tempus som heter Preteritum. 

Visa din kunskap - Bedömning

Ni ska arbeta med er planering som underlag för det spanska samtal ni ska ha med mig om er speciella dag. Samtalet kommer att bedömas. 

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

 • Hur fungerar det att ha filmer som underlag för att lära sig ord?
 • Hur tycker du att arbetsområdet hänger ihop med det vi gjort förut?
 • på vilket sätt skiljer sig den muntliga och den skriftliga förberedelsen sig åt?
 • Tycker du själv att din spanska känns mer användbar nu?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9

Matriser

M2
Fg Spanska muntlig förmåga och interaktion, utan publik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilja och förmåga att samtala
Du tar initiativ och försöker föra samtalet vidare med kompisens/ lärarens stöd.
Du deltar aktivt i samtalet.
Du använder dig av fungerande strategier för att återuppta en tråd när samtalet går i stå.
Du utvecklar och fördjupar samtalet.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din spanska är hackig och med många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Uttal och intonation
Du har vissa svårigheter med ditt uttal, vilket ibland hindrar förståelsen.
Du uttalar de flesta ord rätt, men intonationen påverkas tydligt av modersmålet.
Du uttalar orden rätt och med god intonation.
Du uttalar orden rätt och med god intonation och inlevelse.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men ditt innehåll är ibland otydligt.
Du gör dig förstådd med ett enkelt, vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och i huvudsak korrekt och kan berätta detaljerat om saker som hänt dig.
Du kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare. Du varierar ditt sätt att uttrycka dåtida händelser.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du gör dig förstådd trots grammatiska fel.
De grammatiska fel du gör stör inte förståelsen, trots varierad meningsbyggnad och varierade strukturer på dina uttryck.
Du uttrycker dig med hjälp av avancerade och varierade strukturer och i huvudsak korrekt.