Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP En mi tiempo libre

Skapad 2014-10-13 19:41 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
LPP med syfte att lära eleverna prata och skriva om tidpunkter och vad man gör vid de olika tidpunkterna samt prata om sina intressen.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Medan vi arbetar med det här området ska ni lära er hur man pratar och skriver om olika tidpunkter. Vi ska titta på typiska morgonaktiviteter och fritidsaktiviteter och öva oss på hur man berättar om sådant man planerar att göra.

Innehåll

Mål

Du ska kunna prata och skriva om och använda dig av:
- veckodagar (repetition)
- datum (repetition)
- klockslag (repetition)

- reflexiva verb i nutid (presens)

- diftongerade verb i nutid (presens)
- modala hjälpverb
- verb i futurum (framtidsform)

- fordon

- typiska ord för fritidsaktiviteter

 

 

Arbetets innehåll

Arbetet under den här tiden kommer att handla om er omedelbara verklighet, om vardagen och hur man berättar om den på olika sätt. Vi kommer också titta vad man kan göra på sin fritid och i skolsituationen i spansktalande länder, bland annat med hjälp av filmer, och diskutera och jämföra vad som är likt och vad som skiljer sig åt. 

Arbetssätt och redovisningsform

Den ungefärliga beräknade arbetstiden för området är drygt andra halvan av terminen. Vi kommer att göra djupdykningar i olika fritidsaktiviteter och ni ska göra reklam för någon fritidsaktivitet med hjälp av flygblad som ni ska låtsas dela ut. Ni ska tala med varandra och med mig och övertyga oss om att börja på er idrott. Samtalet kommer att bedömas. 

Visa din kunskap - Bedömning

Samtalet om er aktivitet kommer att bedömas. 

Reflektion

Hur tycker du det går att lära sig spanskans olika delar?
Är det någon skillnad i att lära sig ord, och att lära sig strukturer som exempelvis verbböjning?
Vad är lättast? Kan du använda dig av det för att underlätta inlärningen av övriga moment?
Hur kan din lärare hjälpa dig vidare?

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Fg Spanska muntlig förmåga och interaktion, utan publik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilja och förmåga att samtala
Du tar initiativ och försöker föra samtalet vidare med kompisens/ lärarens stöd.
Du deltar aktivt i samtalet.
Du använder dig av fungerande strategier för att återuppta en tråd när samtalet går i stå.
Du utvecklar och fördjupar samtalet.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din spanska är hackig och med många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Uttal och intonation
Du har vissa svårigheter med ditt uttal, vilket ibland hindrar förståelsen.
Du uttalar de flesta ord rätt, men intonationen påverkas tydligt av modersmålet.
Du uttalar orden rätt och med god intonation.
Du uttalar orden rätt och med god intonation och inlevelse.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men ditt innehåll är ibland otydligt.
Du gör dig förstådd med ett enkelt, vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och i huvudsak korrekt.
Du kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du gör dig förstådd trots grammatiska fel.
De grammatiska fel du gör stör inte förståelsen, trots varierad meningsbyggnad och varierade strukturer på dina uttryck.
Du uttrycker dig med hjälp av avancerade och varierade strukturer och i huvudsak korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: