Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten och is

Skapad 2014-10-15 16:21 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Vi utforskar vatten och dess olika former.
Grundskola F Matematik Svenska Bild Musik NO (år 1-3)

Vad är egentligen is och vad består vatten av? Vi kommer att lära oss mer om vatten från ett naturvetenskapligt perspektiv. Eleverna ska få inblick i att mycket runtomkring oss är naturvetenskap. Ge barnen en uppfattning av varför vi behöver vatten och varför vi måste vara rädda om vårt vatten. 

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

 De ska utveckla sin kommunikativa förmåga genom att vara delaktig i diskussioner och samtal. Barnen ska få en inblick i olika naturvetenskapliga begrepp vi möter. De ska få utveckla sina kreativa förmågor genom bild och formuppgifter.

Såhär visar jag att jag kan

I tal, bild och text

Målet med undervisningen

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Såhär arbetar vi

 Vi kommer att utgå från det barnen redan kan och bygga på detta. Vi kommer att titta på kortare faktafilmer från ur, måla och skapa med hjälp av fantasi. Skriva kortare texter, måla bilder. 

 

Utvärdering (hur gick det?) / Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: