👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1

Skapad 2014-10-15 21:40 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Läs- och skrivutvecklingen år 1.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Planering för läs- och skrivutvecklingen under år 1.

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Språklig medvetenhet
 • Bli säker på alla våra språkljud/bokstavsljud
 • Läsa enkla ord
 • Läsa och förstå längre meningar
 • Kunna forma och skriva tydliga små och stora bokstäver
 • Kunna skriva enkla meningar/text med mellanrum mellan orden
 • Kunna skriva med små bokstäver
 • Samtala och diskutera i stor och liten grupp

 

 

Undervisning och arbetsformer

 

 • Arbeta med språklig medvetenhet t ex genom att leka med orden och genom rim och ramsor.
 • Arbeta med bokstavsschema, bokstävernas ljud och form
 • Läsa varje dag, både tyst och högt
 • Läsförståelsefrågor
 • Olika skrivövningar, dikteringar, berättelser
 • Träna med övningar på Ipads, smartboard, arbetsböcker både individuellt och tillsammans
 • Samtala och diskutera tillsammans om aktuella teman som vi har i vår närhet

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Vi bedömmer hur långt du kommit i din läs- och skrivutveckling genom att genomföra Skolverkets bedömningsmaterial.

 

Hur ska det bedömas?

 

 • Vi följer din läs- och skrivutveckling genom att genomföra skolverkets bedömningsmaterial.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1