Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens kemi åk 5

Skapad 2014-10-16 08:26 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 5 Kemi
I temat undersöker eleverna olika livsmedel och tar reda på vilka livsnödvändiga näringsämnen de innehåller. De lär sig om näringsämnenas funktion i kroppen och om var och hur olika livsmedel produceras.

Innehåll

Syfte

Kemiförsök

Centralt innehåll:

Arbetssätt......

Matens kemi omfattar tolv uppdrag. Varje uppdrag bidrar till att du ska få insikt i hur kemister med hjälp av enkla tester kan ta reda på vilka näringsämnen som finns i maten vi äter.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dig utifrån att du kan:

 • genomföra enkla undersökningar efter given planering och då ta till dig grundläggande begrepp och sammanhang
 • inom kemi hantera okända, kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert sätt
 • samla på dig kunskaper genom att observera, beskriva och dokumentera resultaten av olika tester
 • använda dina nya kunskaper i ett slutgiltigt ”test” genom att fundera, planera, undersöka och dokumentera.
 • att kunna läsa en innehållsdeklaration på en förpackning och se hur mycket kolhydrat, protein och fett det ingår i produkten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi år 4-6,

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Enkla frågor som rör mat och odling
Du bidrar inte till diskussionen.
Du samtalar och diskuterar dessa frågor som VISS DEL för samtalen framåt
Du samtalar och diskuterar dessa frågor och FÖR samtalen framåt
Du samtalar och diskuterar dessa frågor och FÖR samtalen framåt samt FÖRDJUPAR OCH BREDDAR DEM
Planera och undersöka
DU BEHÖVER STÖD FÖR ATT KUNNA genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det EFTER NÅGON BEARBETNING går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORUMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Utrustning
DU BEHÖVER STÖD FÖR ATT KUNNA I arbetet använda utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt.
Analys och resonemang
DU BEHÖVER STÖD FÖR ATT FÖR ATT KUNNA jämföra dina och andras resultat och för då ENKLA resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt BIDRAR TILL ATT GE FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då ENKLA resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt BIDRAR TILL ATT GE FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG SOM EFTER NÅGON BEARBETNING kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
DU BEHÖVER STÖD FÖR ATT GÖRA ENKLA dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Eleven gör ENKLA dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör VÄLUTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Begrepp
Du känner till vad kolhydrater, proteiner och fett är.
Du känner inte till dessa begrepp.
Du känner till NÅGOT av dessa begrepp.
Du känner till FLERA OLIKA
Du känner till ALLA
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: