👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen, åk 1

Skapad 2014-10-19 16:59 i Figeholmskolan Oskarshamn
Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Undervisningen i biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. (Utdrag ur Lgr-11)
Grundskola F NO (år 1-3) Biologi
Hur märker man att det är olika årstider? Vad händer i naturen under året? Vad heter träden i skogen och vilka djur finns det där? Det ska vi ta reda på tillsammans under årskurs 1.

Innehåll

Vad?

Fortlöpande under åk 1 arbetar vi med:

 • Årstiderna och naturens växlingar
 • Hur djur och växter påverkas av årstidsväxlingarna
 • Månaderna

Hur?

Vi arbetar med detta genom:

 • lärarledda genomgångar och diskussioner
 • par- och gruppuppgifter
 • gemensamma och enskilda uppgifter
 • filmvisning
 • fältstudier i naturen och undersökningar
 • läsning av skönlitteratur och faktatexter som belyser ämnet

Bedömning

Jag bedömer elevens förmåga att:

 • kommunicera sina kunskaper i ämnet
 • göra undersökningar, jämförelser och dokumentera
 • använda korrekta ämnesrelaterade begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3