👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4

Skapad 2014-10-19 20:49 i Björkö Papperskorgen
Pedagogisk planering för musikundervisningen i åk 4. HT2014
Grundskola 4 Musik
Vi fortsätter spela gitarr, piano och trummor. Vi kommer att sjunga mycket tillsammans och lära oss om olika länders folkmusik.

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen

Musik som estetik utrycksform är en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att:

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om musicerande, musikskapande, sammanhang och funktioner.

Undervisning

I musikundervisningen under  kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

Musik och bildskapande, musik och rörelse. Hur de olika estetiska uttrycken kan samspela. Musik för olika syften. Svenska traditionella jul- och Luciasånger. Ackord & melodispel på gitarr. 

I musikundervisningen i åk 4 kommer eleven utveckla sin förmåga och kunskaper:

 • om olika musikaliska genre.
 • att aktivt lyssna och reflektera kring musik. Reflektion genom bildskapande, dans, rörelse, texter och samtal.
 • kring vårt svenska historiska musikarv. Vi sjunger svenska sånger som speglar våra traditioner.
 • om musik för olika syften.
 • om gemensamt musicerande.
 • Folkmusik i Sverige och olika delar av världen 

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

 • elevens delaktighet i diskussioner, reflektioner och musicerande
 • elevens skrifliga och estetiskt framställda produktion, enskilt och tillsammans med andra

Så här bedöms eleven:

 • Genom lärarens observationer av elevens delaktighet i dikusssioner , reflektioner samt musicerande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6