👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 6

Skapad 2014-10-19 21:25 i Björkö Papperskorgen
Musik Ht 2015 Åk 6
Grundskola 6 Musik
Vi fortsätter att spela gitarr, trummor, piano och elbas. Vi kommer att lära oss om Sveriges och folkmusik i andra delar av världen. Vi kommer också att sjunga mycket tillsammans och genomföra luciasamlingen i december. Ni kommer att skriva en analysuppgift om musikproduktion.

Innehåll

Dessa förmågor kommer du att träna på och dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen att handla om:

 • Musikens påverkan
 • Musikens symboler och "hemliga språk"
 • Sång/Traditionsenliga jul & lucia sånger
 • Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.

 Följande kommer att bedömas:

 • elevens delaktighet i diskussioner, reflektioner och musicerande
 • elevens skrifliga och estetiskt framställda produktion, enskilt och tillsammans med andra

 Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Så här bedöms eleven:

 • Genom lärarens observationer av elevens delaktighet i diskusssioner , reflektioner, inlämnuingar samt musicerande.

Uppgifter

 • Musikanalys HT-17

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6