Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd Trä och metall - årskurs 5

Skapad 2014-10-20 21:08 i Borrby skola Simrishamn
Du ska under terminen lära dig att utifrån egen design kunna planera, välja material, välja metod och utföra arbetet. Redovisning avrundar arbetet i slutet av varje föremål.
Grundskola 5 Slöjd
...

Innehåll

Beskrivning

Du kommer under arbetets gång få en möjlighet att arbeta med att tillverka i första hand en bricka. 

Uppgifter utöver brickan kan de välja fritt arbete, men med godkännande av mig som lärare. Jag kommer att ge eleverna tips som t.ex.en slev eller en tavla.

Förmågor som ska tränas

Ämnets syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt ämnesinnehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Så här arbetar vi

Genomgång på hur arbetet ska gå till.

Dokumentera ditt arbete med hjälp av  både text och bild i loggbok.

Planering genom att skapa en skiss och få fram formen på föremålet.

Välja material som är lämpligt till föremålet.

Välja metod som fungerar för att arbetet ska kunna utföras på ett bra sätt.

Utföra själva arbetet med hjälp av planeringen, skissen och val av metod.

Lära nya ord och begrepp.

Redovisning där beskrivning och reflektion framkommer.

Detta ska bedömas

Eleven kan på ett genomarbetat sätt formge och framställa föremål utifrån instruktioner.
Eleven kan använda handverktyg och redskap på ett säkert sätt.
Eleven kan motivera sina val.
Eleven kan ge omdömen om sin arbetsinsats och hur de kan påverka kvalitén på föremålet. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: