Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2014-10-27 14:25 i Figeholmskolan Oskarshamn
Grundskola 1 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt.

Den är en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens utveckling.

Utdrag ur Läroplan för grundskolan

Innehåll

Vad gör vi?

Vi arbetar med:

sång: unisont, kanon och växelvis.

att lära oss om och spela på olika instrument.

taktkänsla och rytmer.

musik av olika genrer.

musikens påverkan på människor.

elevnära musik i samband med vardag och högtidliga sammanhang.

 

Hur gör vi?

Vi arbetar med detta genom att:

lära oss olika typer av sånger.

tränar oss i att spela instrument.

ser filmer om instrument, tillhörande olika grupper.

praktiska takt- och rytmövningar i samband med sång och musicerande.

lyssna till och samtala om musik av olika kompositörer och från olika traditioner.

samtal kring hur musiken skapar associationer, känslor och tankar.

 

Bedömning

Elevens bedöms utifrån sin förmåga att sjunga, spela, samtala om musikupplevelser och urskilja instrument i musikaliska sammanhang.

Bedömningar görs kontinuerligt under läsåret men redovisas en gång per termin i matrisen för musik under fliken kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: