👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 4-5 2018-2019

Skapad 2014-10-27 15:22 i Ilsbo skola Nordanstig
Grundskola 5 Musik
Musik används i en mängd sammanhang och betyder olika saker för var och en av oss. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Syfte (LGR 11)

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Centralt innehåll

Musicerande och musikskapande

• Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

• Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

• Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

• Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Musikens verktyg

• Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

• Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

• Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

• Musiksymboler, bilder och tecken.

Musikens sammanhang och funktioner

• Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

• Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent-och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut.

• Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste

Undervisning

Du ska få:

 • sjunga olika sorters sånger både på svenska och andra språk.
 • spela på enkla rytminstrument och eventuellt prova på enklare ackord på gitarr
 • lära dig några musiksymboler och tecken samt veta vad de står för.
 • lära dig namnen på några olika instrument och hur de låter och hur de ser ut.
 • lyssna till musik av några olika kompositörer.
 • lyssna på olika sorters musik och associera till olika känslor, tankar och bilder.
 • redovisa den musik du själv väljer att lyssna på.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i sånger tillsammans med din klass och i andra musiksammanhang
 • hur du följer med i texter, rytmer.
 • spela på olika instrument och hur du bidrar till enkla ackompanjemang.
 • hantera några musiksymboler och tecken.
 • beskriva några vanliga instrument.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu

Matriser

Mu
Bedömningsmatris för musik årskurs 4-5 Ilsbo.

Kriterier

Når ej målen
Når målen
God måluppfyllelse
Hög måluppfyllelse
Musicerande
Jag deltar i sång, spel och andra musikaliska aktiviteter efter egen förmåga. Jag kan använda rytminstrument (triangel, tamburin, rytmpinnar och maracas).
Jag deltar aktivt i sång, spel och andra musikaliska aktiviteter och visar intresse för ämnet. Jag kan hitta rytmen i musiken (känna gunget) utan att veta takten.
Jag deltar aktivt i sång, spel och andra musikaliska aktiviteter och bidrar med egna idéer. Jag kan klappa i takt och i olika taktarter.
Kunnande
Kunna känna igen våra vanligaste instrument. Känna till några olika musikstilar och några kompositörer. Känna till begrepp som melodi, ackord, puls, rytm och taktart.
Kunna känna igen våra vanligaste instrument och veta hur de låter. Känna till några kända kompositörer, samt deras musikstil. Förstå skillnaden mellan melodi, ackord, puls, rytm och taktart.
Kunna benämna och urskilja några instrument i ett musikstycke. Känna igen och skilja på några olika musikstilar och dess kompositörer. Förstå och använda begrepp som melodi, ackord, puls, rytm och taktart.
Totalt omdöme kunskapsmål