Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Ämnesövergripande åk 4-6 ht-14 - Tema Astrid Lindgren

Skapad 2014-10-27 19:14 i 0 Åsaka skola Trollhättan
Ett ämnesövergripande tema på hela skolan under två veckor.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Bild Teknik Svenska Historia Musik Idrott och hälsa
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

 

Centralt innehåll (Lgr-11)

Kunskapskrav (Lgr-11)

 
              ECA
Framställa bilder
Delta & anpassa rörelser
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Delta i gemensam sång
Tekniska lösningar
Använda källmaterial
Samhällsstrukturer
 
 
Berättande texter

 

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att:

 • du blir förtrogen med Astrid Lindgrens liv och hennes sagoskatter med rollfigurer
 • du får kunskap om olika sätt att illustrera bilder till text
 • du får delta i olika lekar från förr
 • du ska bli förtrogen med problemlösande strategier
 • du får delta i sång och musik kopplat till ämnet
 • du får kännedom om skillnader i levnadsvillkor, konsekvenser av fattigdom och välstånd
 • du får skapa texter, där text och bild hör ihop
 • du får utveckla din fantasiförmåga kring tekniska lösningar

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: vad

 • några av Astrids sagoböcker: t.ex. Pippi, Emil, Karlsson på taket, Mio min Mio, Bröderna Lejonhjärta, Madicken, Bullerbybarnen, Saltkråkan mf.
 • vad en "spunk" kan vara och skriva en "spunk" -berättelse.

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: hur

 • rika möjligheter att läsa /lyssna på Astrids sagor
 • genomföra en gammaldags skoldag, då de som vill få klä sig tidsenligt
 • mycket uteaktiviteter med olika innehåll, t.ex. lek och utforskning - kreativt - "Hitta en Spunk!"
 • skapande, bl.a måla av din "Spunk"
 • göra julpyssel som man gjorde förr
 • sjunga sånger från Astrids olika rollfigurer
 • arbeta med texter på olika sätt
 • rita, skriva och berätta om egna reflektioner och slutsatser utifrån gemensamma aktiviteter, t.ex. från uppstartsdagen då vi lekte lekar från förr
 • gå en tipspromenad med faddrarna
 • arbeta kreativt i olika bildmaterial
 • utvärdera i samtal och diskussion, enskilt och i helklass
 • samtala och redovisa i grupp och ev. göra en utställning

Bedömning

Detta ska bedömas: 

 • din förmåga att samarbeta med fadrarna
 • din förmåga att beskriva din "spunk"
 • din förmåga att göra jämförelser förr och nu 
 • din fakta- och färdighetskunskap om Astrids sagofigurer och dess egenskaper
 • din förståelse och förtrogenhet med hur barn hade det förr i skolan
 • din förmåga att dokumentera dina kunskaper

Hur bedömningen ska gå till: 

 • genom reflekterande diskussioner, enskilt och i grupp
 • med skriftliga arbeten
 • genom samtal med lärare/klass i en trygg miljö
 • genom observationer och dokumentation
 • med samtal / diskussion i dina undersökningar och i arbetet i grupp / par samt enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: