Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2014-10-28 08:43 i Särö skola 4-9 Mölndals Stad
En kurs i historia som behandlar tiden från sekelskiftet 1800-/1900-talet och tiden fram till strax efter första världskriget, inklusive Ryska revolutionen
Grundskola 9 Historia

Vad var det som gjorde att ett världskriget bröt ut 1914? Vi kommer att granska hur världen såg ut vid sekelskiftet och försöka förstå orsakerna, den utlösande faktorn, förloppet och följderna av FVK, både politiskt och geografiskt. Ryska revolutionen.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Bedömning

* De kunskaper du visar muntligt under lektionstid i olika sammanhang 

* Ett skriftligt prov där du får visa dina kunskaper och förmågor

Matriser

Hi
Ämnesmatris - Historia 7-9

Ej uppnått E
E
C
A
Historiska kunskaper
Dina faktakunskaper om händelser, orsaker, personer, årtal, osv.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser till förändring
Den här förmågan visar du både på lektionerna och skriftliga uppgifter. Handlar om att kunna förstå orsaker och konsekvenser.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Du kan välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: