👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap, Varlaskolan år7

Skapad 2014-10-28 11:17 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

I år 7 kommer arbetet i hem- och konsumentkunskap att fokuseras på arbetet i köket. Hur du kan hantera olika redskap, metoder och utrustning samt hur du handskas med livsmedel. Du kommer också att få ta ställning till hur man kan hushålla med olika resurser i ett hem.

Innehåll

SYFTE

I ämnet hem- och konsumentkunskap skall du lära dig att PLANERA; HANTERA och VÄRDERA.

KONKRETISERADE MÅL

Du skall kunna visa följande färdigheter efter år 7

PLANERA:
- Välja hur du/ni skall arbeta i köket (Vem gör vad, hur skall ni gå tillväga?)
- Motivera dina val av metoder

HANTERA:
- Läsa och följa recept
- Hantera utrustning och olika redskap i köket
- Hantera olika typer av livsmedel
- Hålla en god hygien i köket
- Diska och städa i köket
- Tvätt och rengöring
- Kunna förstå hur olika livsmedel bör förvaras

VÄRDERA:
- Reflektera kring ditt arbete och ditt resultat
- Föra diskussion kring dina val av metoder och varor kopplat till hållbar utveckling.

 

 

LITTERATUR OCH LÄNKAR

Hem- och konsumentkunskapsboken
- Metodsidorna s.155+159+165 (Här kan du läsa om olika metoder vid matlagning)
- Tvätta s.108-113
- Diska s.104-105
- Hygien och rengöring + tips och råd vid köksarbete samt förvaring av mat. 143-146.
- Spis och ugn s 149
- Matlagningstermer s. 300-301
- Köksredskap namn och användningsområde s 151-153 och stencilhäfte


Länkar
- HK-portalen, ett digitalt läromedel i hem- och konsumentkunskap

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
    Hkk
  • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
    Hkk
  • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
    Hkk