👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sof Årstider

Skapad 2014-10-28 12:00 i Sofiebergsskolan Halmstad
Året. Växter och djurs anpassningar till årstiderna och årets högtider.
Grundskola 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3)

Innehåll

Syftet

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och en nyfikenhet om det som sker i naturen. Den  utveckla kunskaper om vad som kännetecknar varje årstid och till att eleverna utvecklar sina kunskaper om årets högtider och traditioner.

 

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och kan:

Centralt innehåll

Konkretiseringar

Du ska kunna:

 • namnen på årstiderna.
 • berätta något som kännetecknar de olika årstiderna.
 • berätta hur ett djur anpassar sig efter årstiderna.
 • beskriva hur ett träd anpassar sig efter årstiderna.
 • göra en fältstudie och dokumentera den.
 • beskriva någon högtid och berätta varför vi firar den.

Bedömning

Du kommer att bedömas efter din förmåga att kunna beskriva, samtala och berätta om de konkretiserade målen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3