👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden och 1500 - talet

Skapad 2014-10-28 13:55 i Skulltorps skola F-5 Partille
Grundskola 5 Historia Svenska
Vi arbetar med Vasatiden. Du kommer att få lära dig om hur det såg i Sverige på 1500-talet, Gustav Vasas liv och familj, hur reformationen har påverkat den svenska kyrkan och om upptäcktsresor. Hur Sverige blir ett arvrike och svenska statens framväxt. Nordiska sjuårskriget och två mäktiga regenter i Europa under 1500-talet.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att: 

 titta på filmer och läsa om Gustav Vasa och Vasatiden


 diskutera källornas tillförlitlighet (bl.a. om Gustav Vasas äventyr i Dalarna)


 skriva en faktatext om Gustav Vasa med hjälp av stödord

 söka fakta om upptäcktsresande och skriva egna texter

 läsa om reformationen

 läsa om Martin Luther

 Bedömningen

 Bedömningen av ditt arbete sker kontinuerligt under pågående lektion, samt av de arbeten du lämnar in.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6