Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2014-10-31 09:40 i Valboskolan 4-6 Färgelanda
Generell pedagogisk planering
Grundskola 4 Svenska
Vi jobbar med att utveckla följande förmågor enligt Lgr 11:

- kommunicera i tal och skrift

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

- söka information från olika källor och utvärdera dessa

Innehåll

Moment vi jobbar med under läsåret

Läsförståelse - Högläsning och tystläsning av olika texter. Enskilt arbete med frågor på olika förståelsenivåer till texterna. Gemensamma diskussioner och reflektioner till texterna.

Språklära - Visa säkerhet i hur man använder stor och liten bokstav. De stora skiljetecknen, talstreck, meningsbyggnad, ordklasser (substantiv, adjektiv och verb)

Ordkunskap - Arbete med ord som hör ihop med det tema inom svenskan, som vi för tillfället jobbar med

Stavning - Vi jobbar med boken Stavning åk 4-6 A.

Använda ordlista

Läsa skönlitteratur - Högläsning i smågrupper. Enskild läsning

Skriva egna texter - Träning i hur man skriver olika typer av texter, t.ex. återberättande texter, spännande berättelse, reklam, beskrivande, instruktion. I huvudsak skrivs texterna på dator.

Muntlig framställning - Vad ska man tänka när man redovisar muntligt? Vad ska den som lyssnar tänka på?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: