👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi

Skapad 2014-11-01 09:53 i Valboskolan 4-6 Färgelanda
Generell pedagogisk planering
Grundskola 4 Biologi
Vi jobbar med att utveckla följande förmågor enligt Lgr 11:

- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta

ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

- genomföra systematiska undersökningar i biologi

- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Innehåll

Moment vi jobbar med under läsåret

I nedanstående moment jobbar vi på följande sätt: Gemensam läsning/filmvisning, diskussion, reflektion och individuellt arbete kring frågor runt det aktuella temat. I samband med undersökningar/experiment/laborationer, tränar vi på att skriva labbrapporter på ett riktigt sätt.

Vad är biologi? - Läran om allt levande

Den levande planeten - Naturens mönster i Sverige och i övriga världen, Ekosystem

Staden - Människans landskap, Djur i våra hem, Naturen försörjer staden

Öppna marker - Gräsmarker, Odlingslandskap, Växtätare-Rovdjur-Asätare, Mat från jordbruket, Fakta om blomväxter

Skogen - Skogar i Sverige och i övriga världen, Barrskog/Lövskog

Människokroppen - Cellerna, Huden, Skelettet och Musklerna