Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 9, läsår 2018/19 Valfri garnteknik

Skapad 2014-11-02 18:24 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du ska välja en garnteknik som du har lärt dig tidigare, och tillverka ett arbete genom att följa ett färdigt mönster.
Grundskola 8 Slöjd

Du får välja vilken garnteknik du vill och lära dig hur man läser en beskrivning.

Innehåll

Syfte och mål

Du ska kunna:

-  bli så självständig som möjligt att tillverka ett arbete med hjälp av ett färdigt mönster.

- kunna läsa förkortningar i ett mönster och förstå vad de betyder.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

- din förmåga att ta ansvar för ditt arbete och din arbetsplats.

- din förmåga att lyssna till instruktioner och jobba efter dem

- att du jobbar så självständigt som möjligt efter instruktioner.

- att du är mån om slutresultatet.

-  att du skriver en utvärdering om ditt arbete.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att jobba:

- snabb återblick på de olika garntekniker som ni har lärt er.

- välj vilken teknik du vill jobba med och mönster.

- genomgång hur man läser ett mönster och vad de olika förkortningar betyder.

- mycket självständigt arbete, t ex att sticka vante nr 2 hemma.

Uppgifter

 • Planering

 • Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kopia av Kopia av CÄ-Gruppens Slöjdmatris, 7-9 (24-10-2012)

1. Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och tekniker

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda handverktyg, redskap, verktyg och maskiner
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

2. Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Välja handlingsalternativ
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Motivera utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motveringar till sina val.

3. Förmågan att analysera och värdera arbetsprocessen och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dokumentation och värdering
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

4. Förmågan att tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: