👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht 17 åk 7 Ke Grundläggande kemi Jl

Skapad 2014-11-03 10:43 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Kemi

Innehåll

Ht-15 åk 7 Grundläggande kemi

Skriv namnet ovan samt år och termin.

Mål för elev

Du ska kunna följa en laborationsinstruktion och laborera säkert.
Du ska kunna skriva en labrapport.
Du ska utveckla kunskap om de grundläggande kemiska begreppen, om atomens byggnad samt om luftens gaser.

Innehåll

Enkla systematiska undersökningar
Dokumentation av undersökningar
Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad
Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl-och jonföreningar genom kemiska reaktioner

Genomförande

Du kommer att göra laborationer och övningar som illustrerar de olika kemiska begreppen.
Du visar vad du kan vid prov och genom att skriva laborationsredogörelser i ditt kemihäfte
Din förmåga att laborera visar du naturligtvis vid laborationstillfällena.
Arbetet pågår under höstterminen.

Bedömning

Du visar vad du kan på löpande test/läxförhör samt genom att skriva laborationsredogörelser i ditt kemihäfte.

Även din förmåga att själv planera din undersökning tas med.

Kursplanemål

Genomföra systematiska undersökningar i kemi Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband

Matriser

Ke
Ht-15 åk 7 Grundläggande kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om materiens uppbyggnad och omvandlingar
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och omvandlingar Ex -Kan placera ut elementarpartiklar i enkla atomer -Kan skilja en kemisk förening från ett grundämne -Känna till några vanliga gaser
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och omvandlingar Ex -Förstår principen hur elementarpar-tiklarna placeras i de olika elektron-skalen -Kan beskriva hur grundämnen bildar kemiska föreningar -Kunna beskriva några gaser
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och omvandlingar Ex -Kan förklara hur elementarpartiklar fördelas i de olika elektronskalen -Kan beskriva och förklara hur grundämnen bildar kemiska föreningar -Kunna beskriva några gaser och kunna förklara skillnaderna i byggnad
Förmåga att utföra systematiska undersökningar utifrån given planering och dokumentera undersökningarna -Laborera säkert
Eleven kan genom-föra undersökningar utifrån givna planeringar. Eleven använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan dra enkla slutsatser. Ex: -Du kan följa givna riskbedömningar -Du kan skriva enkla labrapporter
Eleven kan genom-föra undersökningar utifrån givna planer-ingar. Eleven använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan dra utvecklade slutsatser. Ex: -Du kan göra riskbedömningar med någon hjälp -Du kan skriva mer utvecklade laborationsrapporter
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planer-ingar. Eleven använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller. Ex: -Du kan göra egna riskbedömningar -Du kan dokumentera undersökningarna på ett välutvecklat sätt