Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi gör ett tittskåp år4

Skapad 2014-11-03 14:59 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 4 Slöjd

Du kommer att få göra ett tittskåp.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

 syftet med uppgiften är att du ska lära dig mäta,spika,såga m.m och följa en arbetsbeskrivning. Du får själv bestämma vad ditt tittskåp ska innehålla. Du ska redovisa ditt arbete skriftligt

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser

Sl
Irstaskolan matris slöjd år 4- 5

Kunskaper

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kreativitet / Idéer
Jag tycker det är svårt att komma på någon idé trots erbjudet inspirationsmaterial.
Jag lånar gärna andras idéer.
Jag har egna idéer och vill försöka göra så personligt som möjligt.
Planering
Jag behöver mycket hjälp för att göra en planering.
Jag klarar att göra en planering med viss hjälp.
Jag kan själv göra en planering.
Arbetsinsats
Jag behöver ha stöd och uppmuntran från läraren för att få färdigt mitt arbete.
Jag färdigställer arbetet med viss hjälp av läraren.
Jag har en egen drivkraft och färdigställer arbetet självständigt.
Ansvar / Instruktion
Jag tycker det är svårt att arbeta självständigt och följa en arbetsbeskrivning.
Jag försöker arbeta självständigt och följa en arbetsbeskrivning när det finns.
Jag tar ansvar och arbetar självständigt. Jag kan följa en arbetsbeskrivning.
Redskap
Jag provar olika redskap och verktyg men är inte säker.
Jag kan hantera olika redskap och verktyg.
Jag kan hantera olika redskap och verktyg, på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Bedömning av egen arbetsprocess och produkt
Jag behöver mycket hjälp att skriva en slöjdredovisning och förklara vad jag gjort.
Jag kan skriva en slöjdredovisning med några slöjdord samt berätta om några val jag gjort.
Jag kan skriva en slöjdredovisning och använda slöjdord samt reflektera över de val jag gjort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: