Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 6 ht-18

Skapad 2014-11-04 08:27 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En beskrivning av de arbetsområden vi ska jobba med under höstterminen.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Visa lärande:

Du ska delta aktivt i olika spel, lekar, redskapsövningar, styrke- och konditionspass.

Du ska visa dina kunskaper om hur fysiska aktiviteter påverkar hälsan och hur man kan förebygga idrottsskador.

Mål:

Du ska:

- kunna delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassa dina rörelser till aktiviteten.

- kunna beskriva egna upplevelser av fysiska aktiviteter och föra resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

- kunna ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Områdesbeskrivning:

Du ska få:

- prova på olika spel och lekar.

- prova på olika friidrottsgrenar.

- genom olika stationsbanor träna styrka och smidighet.

- genomföra konditionsträning.

- träna på hur man kan förebygga skador.

- träna på hur hälsa och den fysiska förmågan hänger ihop.

Innehåll

Lgr 11

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: