Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland 2015

Skapad 2014-11-04 16:25 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Under det här arbetsområdet skall du få lära dig om hur människor levde under antiken och hur samhällen förändras och utvecklas över tid. Hur har denna epok påverkat vår tid?
Grundskola 7 Historia Religionskunskap
...

Innehåll

Syfte:

Undervisningen skall syfta till att du utvecklar kunskaper om historiska sammanhang. Undervisningen skall ge dig förutsättningar att tillägna dig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Centralt innehåll under detta arbetsmoment

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Matriser

Hi Re
Bedömningsmatris Antiken

F
E
C
A
Använda historiska begrepp, modeller och teorier
Använder väl kända ord, begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
Använder ord, begrepp som hör till ämnet och de används oftast helt korrekt och i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Kunskaper i historia och beskriver dem
Har med ett fåtal fakta som används för att beskriva händelser/företeelser.
Har grundläggande kunskaper om ämnet och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt.
Har goda kunskaper om ämnet och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt.
Har mycket goda kunskaper om ämnet och använder dem för att beskriva och förklara händelser på ett tydligt sätt.
Se samband och förklara
Behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser/företeelser
Beskriver enkla och tydliga samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led.
Beskriver samband mellan händelser/ företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: