Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP för lästema åk 7-9, läsläxa och redovisning

Skapad 2014-11-05 09:29 i Viksängsskolan Västerås Stad
Detta arbetsområde handlar om att väcka läslust och få uppleva lyckan av att komma in i böckernas värld. Det handlar också om att kunna analysera texter för olika syften, att förstå innebörden av en text och att kunna samtala om och dela sina läsupplevelser med andra.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Hösten är här och det är åter dags att ta oss tid att sjunka ner i favoritfåtöljen eller lägga oss på soffan och läsa en god bok. Vi kommer som vanligt ägna ett antal höstveckor till vårt årliga lästema. I skolan hjälps vi åt att tipsa varandra om bra böcker och håller bokpresentationer för varandra, hemma läser du 20 min per dag måndag - torsdag. På fredagarna visar ni upp för mig att ni gjort er läsläxa. I samband med läsningen hemma gör du uppgifter kopplade till våra "Läsfixare". Alla får varsitt läxhäfte med de olika uppgifterna inklistrade i pärmen. Du som hellre skriver på datorn, lägger in de olika uppgifterna på Unikum.Det går så klart bra att lyssna på en god bok, för dig som använder talböcker via Legimus.

Innehåll

Det här ska vi göra

 • Under inspirerande former tipsa varandra om bra böcker
 • Använda olika lässtragier för att bättre tillgodogöra sig texten
 • Träna på att sammanfatta och analysera skönlitteratur
 • Förbereda och genomföra bokpresentationer

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att :

 • Läsa skönlitteratur anpassad efter din ålder med flyt och förstå innehållet
 • Resonera kring budskapet i texten
 • Kunna göra sammanfattningar av texters innehåll
 • Kunna kommentera och resonera kring viktiga delar i texten 

Uppgifter

 • Bokrecension

 • Presentation av bok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: