Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Sports EN 7 VT16

Skapad 2014-11-05 13:21 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering utifrån kap "Sports" i Wings 7.
Grundskola 7 – 9 Engelska

We read about sports and great sporting moments in the English-speaking world. Which is your favorite sport? Is there a sport you would you like to learn more about?Choose a sport and tell us about it. 

Innehåll

Mål

To learn more about sports in the English-speaking world, also practice vocabulary, reading, listening and talking about sports.

You are going to present a sport in speaking.

In this project you will also do a listening and reading test.

Arbetets innehåll

Arbetssätt och redovisningsform

w 16-22 See planning at Classroom Google.

Visa din kunskap - Bedömning

Present a sport of your own choice to the class. See Classroom Google.

Reflektion

1) Tycker du ni valde rätt område att arbeta med? 
2) Har du uppnått målen med områden? Om inte, varför då? Kunde du lärt dig mer på annat sätt?
3) Fick du visa dina kunskaper genom sättet att redovisa?

Matriser

En
Visad kunskap / Engelska Tunaskolan i Lund

Kunskapsmatris i engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: