Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 16 åk 9 Kristna kyrkor JOs

Skapad 2014-11-05 15:06 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap

Kristna kyrkor Ht 16

Innehåll

Namn på arbetsområdet


Kristna kyrkor. Ht 14

Mål för elev

Analysera kristendomen samt olika tolkningar och bruk inom denna

Innehåll

Utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.                                                                                                                    

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.


   

Genomförande

Genomgång på lektion om kristendomens utveckling och spridning i tid och rum. Enskilda studier och gemensamma resonemang kring de tre stora kyrkornas egenheter och likheter. Muntligt och skriftliga läxförhör.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att: beskiva, se samband och resonera kring de tre stora kyrkorna och deras historia samt hur religion kan påverka samhället.

Kursplanemål

Analysera kristendomen samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Matriser

Re
Kristna kyrkor

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samband och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.Eleven kan beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader. Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handling. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader. Eleven kan beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Analysera
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: