Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa en historia och miljö i grupparbete

Skapad 2014-11-06 08:51 i Västerholm Grundskolor
Bygga en miljö i trä och plywood
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Att hitta på en berättelse med ett antal små klossar på en skiva Arbeta i grupp

Innehåll

syfte

Att bekanta sig med några av slöjdens verktyg. Vad man använder dem till och hur de används. Vi lär oss hur man beskriver och gestaltar en berättelse och miljö. Eleven lär sig hur man skriver en loggbok. Grupparbete

 

 

Centralt innehåll

Beskriv vad av det centrala innehållet avsnittet kommer att behandla.

Så här ska vi arbeta

Efter det så går vi igenom hur man hanterar verktygen och ni får arbeta och konstruera en låda efter lärarens instruktioner

Miljön gör ni efter egen ide och målar ni och dekorerar arbetet

Sist skriver ni ner berättelsen. Ev i samarbete med svenskaläraren

Visa vad du lärt dig/Bedömning 

 

Genom att skriva loggbok under arbetets gång kan du beskriva och visa vad du gjort och vad du lärt dig. Alla får på slutet visa sina arbeten för de andra

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Avsnitt 6

Matriser

Sl
Skapa en miljö i grupparbete

E
C
A
Välja och motivera tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utveckla egna idéer.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: