Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering ÅK1

Skapad 2014-11-07 10:51 i Lilla och Stora Emilia Grundskolor
Nu börjar ett nytt spännande år med många möten med matematiken. Genom dessa möten ska du utveckla din förmåga att förestå den grundläggande matematiken.
Grundskola 1 Matematik
Ett undersökande arbetssätt med laborativt material är grunden i matteundervisningen. Vi börjar med gemensamma aktiviteter, sedan ska alla arbeta individuellt utifrån sin egen förmåga.

Innehåll

Läsåret 2016-2017


 • använda och förstå grundläggande matematiska symboler
 • använda positionssystemet och förstå talens värden
 • använda och förstå ordningstalen
 • större än, mindre än
 • likhetstecknet
 • talets grannar
 • koppla siffra och antal tillsamman
 •  dela upp talen
 • tallinjen
 •  försätta samt bygga egna mönster
 • använda och förstå hälften och dubbelt
 • namnge och jämföra de geometriska formerna
 • visa på klockan; hel, halv på ett bestämt klockslag
 • addition och subtraktion
 • räknehändelser
 • geometriska figurer
 • samband och förändring
 • uppskatta och mäta läng i cm

 

 

Så här kommer vi att arbeta

 • gemensamma genomgångar
 • mattelekar
 • laboration
 • kinestetiska övningar
 • grupparbete
 • mattespel
 • eget arbete
 • nomp.se
 • Ipad

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: