Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Second World War year 9, week 46-51

Skapad 2014-11-10 07:48 i Östergårdsskolan Halmstad
Ett arbetsområde kring världskrigen, där vi övar förmågorna läsa,lyssna, skriva och prata
Grundskola 9 Engelska
For a couple of weeks we are going to focus on events and stories from the second world war. .

You will work with all the four skills of English in this planning.

Innehåll

Syfte


Centralt innehåll


Arbetsprocess och lektionstid

Look at the planning in ItunesU for what to do on the lessons and to find your assignments. 

Weekly Schedule:

Week 46- Reading activities 

Week 47- Reading activities. Homework words

Week 48- After the last lesson this week hand in your written exercises on Anne Frank.

Week 49- Watch and work with the movie "The pianist" 

Week 50- Watch and work with "the Pianist" 

Week 51- Final week. Talking, Evaluating the term. Planning the next.

 

 

 

 

Bedömning

We will look at your ability to communicate in English when writing. You will also practice your comprehension while reading and listening.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
WW2 year 9

På väg
E
C
A
Läsa
Bookreading
Du kan till viss del förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i olika texter. Du har svårt att visa din förståelse genom att översiktligt svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i det du läst.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i olika texter. Du visar din förståelse genom att översiktligt svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i det du läst.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika texter. Du visar din förståelse genom att relativt väl svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i det du läst.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i olika texter. Du visar din förståelse genom att svara väl på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i det du läst. Du kan även läsa mellan raderna.
skriva
Writing a text
Du kan skriva en del ord och meningar på engelska. Ibland blir det svårt att förstå vad du menar, eller använder du svenska ord.
Du kan skriva en text på engelska så att en engelsktalande person förstår innehållet.
Du kan skriva en tydlig text som har bra grammatik. (t.ex. verbformer och ordföljd), ett bra och varierat ordförråd, bra stavning och varierade meningar.
Du kan skriva en tydlig text som har ett mycket varierat och avancerat ordförråd, korrekt stavning och bra grammatiskt flyt. Jag närmar mig ett felfritt språk.
Listening
Watching a movie and answering questions
Du kan till viss del förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer. Du har svårt att visa din förståelse genom att översiktligt svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i vad du hört.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer. Du visar din förståelse genom att översiktligt svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i vad du hört.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska. Du visar din förståelse genom att relativt väl svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i vad du hört.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska. Du visar din förståelse genom att svara väl på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i vad du hört.
Tala
Discussions
Du kan till viss del prata och göra dig förstådd, men är osäker och har svårt att hitta orden.
Du kan prata och göra dig förstådd så att en engelsktalande person förstår.
Du talar tydligt och med relativt bra flyt. Du har varierande ord&uttryck, mestadels korrekt grammatik och ett relativt bra uttal.
Du talar tydligt med bra flyt. Du har hela tiden varierande ord& uttryck och anpassar mitt språk till situationen. Du närmar dig ett felfritt sätt att uttrycka dig på engelska och har ett bra uttal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: