Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjdpåse

Skapad 2014-11-10 11:01 i Morgongåva skola F-6 Heby
Symaskinssömnad. Att göra en slöjdpåse.
Grundskola F – 9 Slöjd
...

Innehåll

Syfte

 

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att sy på symaskin och prova på en garnteknik.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Centralt innehåll

Du kommer att använda symaskinen och lära dig hur den används om olika sömmar som finns på maskinen.

Du kommer att lära dig garntekniken" virka". Du gör en snodd som träs i slöjdpåsen så att den går att dras ihop.

På framsidan ska det finnas ett broderat namn eller dina initialer.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Metod/Arbetssätt

Du kommer att sy en slöjdpåse med hjälp av symaskinen.

På slöjdpåsen ska det finnas en namnskylt så att det syns vilken påse som är din.

För att påsen ska kunna knytas ihop virkar du en snodd.

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i slöjd Heby Skola

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Idéutveckling
Du har en idé och berättar om den.
Du kan presentera din idé med en enkel skiss.
Du kan presentera din idé med en enkel skiss med förklaringar och mått. Planeringen ska kunna förstås av andra.
Du kan överväga olika alternativ att genomföra en idé och presenterar egna skisser, ritningar eller modeller till slöjdarbeten.
Du kan ta initiativ till, planera och ta ansvar för mer avancerade moment under arbetsprocessen första fas.
Du tar själv initiativ och arbetar självständigt under arbetsprocessen första fas.
Estetiska och kulturella uttrycksformer
Du kan välja vilken form och färg du vill ha.
Du kan med hjälp välja material, färg och form.
Du kan göra enkla val av färg, form och funktion. Med viss hjälp kan du välja material.
Du kan på ett utvecklat sätt välja material, färg och form.
Du visar en välutvecklad kunskap om och visar känsla för formgivning och funktion.
Du visar kunskap och känsla för formgivning och funktion på ett välutvecklat sätt.
Framställning - Förstå och tillämpa instruktioner
Du kan med hjälp följa en muntlig instruktion.
Du kan följa en enkel instruktion när någon visar.
Du kan följa en enkel skriftlig arbetsbeskrivning.
Du kan med hjälp följa en konventionell arbetsbeskrivning.
Du kan följa en konventionell arbetsbeskrivning.
Du kan följa och kritiskt granska en konventionell arbetsbeskrivning.
Framställning - Teknik och redskap
Du kan använda några redskap och göra ett enkelt slöjdarbete på ett säkert sätt.
Du kan använda de vanligaste redskapen och genomföra enklare slöjdarbeten på ett säkert sätt.
Du använder dig av arbetsmetoder och redskap som du känner till sedan tidigare på ett i huvudsak fungerande men säkert sätt.
Du använder dig av lämpliga redskap och metoder i ditt slöjdarbete på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
Du använder dig av lämpliga redskap på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Du kan finna lösningar i ditt arbete, kan med hjälp ompröva dina tidigare val, samt tillämpa dina kunskaper i nya situationer .
Du använder dig av lämpliga redskap på ett ändamålsenligt och säkert sätt med precision. Du kan finna lösningar i ditt arbete, kan ompröva dina tidigare val, samt tillämpa dina kunskaper i nya situationer .
Slöjden i Samhället
Du känner till slöjdmaterialens ursprung.
Du förstår slöjdföremålens betydelse och funktion som bruks- och prydnadsföremål.
Du kan på ett enkelt sätt förstå slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället historiskt och nutid.
Du kan föra utvecklade resonemang om resurshushållning, reparationer och återanvändning av material.
Du kan föra välutvecklande resonemang om olika slöjdformer, material produktionssätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv
Du kan föra välutvecklande resonemang med koppling till egna erfarenheter, trender och traditioner.
Utvärdering
Du kan berätta om vad du har gjort.
Du beskriver ditt arbete och hur du har gått tillväga.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och värdera ditt arbete och den arbetsgång som lett fram till slutresultatet.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara och motivera olika delar av arbetsprocessen.
Du kan på ett välutvecklat sätt värdera din arbetsinsats och din produkt ur funktionella, ekonomiska, kulturella, miljömässiga samt estetiska aspekter.
Du kan på ett välutvecklat sätt värdera din arbetsinsats och din produkt ur funktionella, ekonomiska, kulturella, miljömässiga samt estetiska aspekter med använding av slöjdspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: