Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Abrahams barn - judar, kristna och muslimer

Skapad 2014-11-10 19:05 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde som börjar i Israelkonflikten och syftar till att skapa förståelse för att de tre religionerna är lika.
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap Geografi Religionskunskap
Israel - ett land som är vaggan för tre religioner. Ett land där kriget är vardag och få ser alla religionsutövare som lika värda.

Hur hänger judendom, kristendom och islam ihop?

Vad har Abraham med allt att göra?

Den svenska regeringen erkänner nu Palestina som en självständig stat, vilket får regeringen i Israel att reagera starkt. Vad beror motsättningarna i området på? Har religionen med konflikten att göra? Eller kanske om kampen om resurser? Hur kommer relationen mellan Palestina och Israel att kunna utvecklas om Palestina blir självständigt?

Det finns många intressanta frågeställningar att gripa tag i kring detta heta arbetsområde!

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du:

 • Förstår hur Abraham - stamfadern knyter ihop judendom, kristendom och islam.
 • Kan analysera vilka likheter och vilka skillnader som är i de tre religionerna.
 • Kan reflektera över hur olika tro kan skapa konflikter.
 • Kan ta del av olika mediers beskrivning om aktuella händelser, eller politiska diskussioner kring "Israel-Palestina-frågan" och förklara vad som händer och varför det händer.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Arbetets innehåll

I arbetsområdet kommer du med hjälp av berättelserna om Abraham att lära dig mer om judendom, kristendom och islam.
Utifrån din kunskap kommer du träna dig i att se hur religionstankar påverkar dig själv och olika samhällen (exempelländerna är främst Israel och Sverige).

Du kommer att med hjälp av olika medier, intervjuer och geografisk information få undersöka och sammanställa information. Med hjälp av informationen kommer du att få lösa ett uppdrag som har rubriken: "Judar, kristna, muslimer - alla har vi rätt att bo i Israel-Palestina" eller i form av ett brev till Jan Eliasson med rubriken: "Våra förslag till lösning på konflikten Israel-Palestina". 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Arbetssätt och redovisningsform

 • Var och en får ett kompendium med fakta om de tre religionerna.
 • Under lektionerna kommer berättelserna om Abraham att läsas och bearbetas.
 • Filmer som förklarar de olika religionerna
 • Israel-Palestina i olika medier: vi tar del, värderar och använder oss av informationen.
 • Undersökning av området med hjälp av kartor, statistik, olika geografiska informationssystem - sammanställning. 
 • Arbete med uppdragen. 

Visa din kunskap - Bedömning

 • Begreppstest judendom, kristendom och islam
 • Reflektionsskrivning kring en aktuell händelse eller politisk diskussion som berör Israel-Palestina
 • Dokumentär/Podcast/Valfritt utifrån de två uppdragen. Arbete enskilt, parvis eller i grupp om tre personer. Därefter enskild skrivuppgift som berör innehållet i uppdraget. 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  C 9
  Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  C 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  C 9
  Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
 • Re  C 9
  Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  C 9
  Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
 • Sh  C 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
 • Sh  C 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Reflektion

 • Vad blev du mest förvånad över under arbetsområdet?
 • Vad är du mest stolt över?
 • Vad kommer du att bära med dig som kunskap?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: