Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pokémon Go

Skapad 2014-11-13 19:01 i Olof Persgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Med Pokémon Go kommer vi skapa större förståelse för : - Vikt -Längd -Hälsa -Färg och form -Värdegrund

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Från barnens intressen kommer vi att utveckla ett tema om Pokémon G.  Vi börjar med att kartlägga gruppen var de vet om Pokémon.   Vissa barn har  arbetat med Pokémon Go längre tid. Dom barnen som kan mer får visa sin kunskap för dom andra.

Mål

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Med hjälp av digitala medel kommer vi diskutera och reflektera över Pokemons längd och vikt. Vi kommer jämföra barnens och pedagogernas vikt emot Pokémon för att få en större förståelse för vikt och längd. Genom att måla av barn och pedagogerna blir det en tydliga bild för barnen och på så sätt lättare att följa sitt resonemang.

 

Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

Alla Pokémon är uppdelade i olika element "familjer". Vi kommer att rösta på vilken familj vi vill tillhöra och vi lyfter att det är ett demokratiskt val.

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Med hjälp av  Pokémon go kommer vi att promenerad runt i vårt närområde. Vi kommer diskutera  hur vardagsmotion påverkar oss och vikten  att röra på oss.  Vi kommer reflektera och diskutera om hur man  tänker kring  sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

 

 

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer att promenera runt i vår närområdet. Med hjälp av stegräknare kommer vi gör diagram och jämföra hur olika långt vi går och hur långt vi kommer på olika tid. Barnen kommer räkna stegen från förskolan till olika platser. Vi kommer att få gå olika kilometer för att knäcka ägg.

Det finns olika Pokémon som vi kommer att jämföra hur långa och hur mycket de väger. Barnen kommer att väga sig och måla av sig själva för att jämför hur många "barn" det går på en viss Pokémon.

När vi ska evolve ( utveckla) våra Pokémon  kommer vi att använda oss av projektorn och göra det i små grupper för att dom  ska kunna förklara för de andra grupperna vad som händer.

Genom målarbilder kommer vi att öva på skriftspråket och finmotoriken med hjälp av sax och penna.

 

 

 

Uppföljning

-Bedömning av hur arbetet fortskrider
-Reflektion, både barn och vuxna
-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
-Har det tillkommit nya mål?

Utvärdering

-Hur gick det?
-Verktyg att använda;

 • dokumentation,
 • observationer,
 • reflektioner och intervjuer med barnen,
 • pedagogisk dokumentation samt
 • utvecklingssamtal med föräldrar.

Analys och utveckling

-Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: