Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organismer- identifiera, sortera & gruppera

Skapad 2014-11-17 12:53 i Österslättsskolan Karlshamn
6 st lektioner, 50 min, åk 7
Grundskola 7 – 9 Biologi

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Du kommer att utveckla dina kunskaper och förmågor om

 • att söka information och svara på förutbestämda frågor
 1. Kännetecken
 2. Utseende
 3. Indelning i undergrupper
 4. Förekomst (var de finns)
 5. Förökningssätt
 6. Andning
 7. Övrigt värt att veta! (tex levnadssätt hur de lever, föda, fridlysta och hotade arter mm)
 • använda informationen för att kunna skapa  en faktatext och göra muntlig presentation
 • Ange minst två tillförlitliga källor i en källförteckning
 • vilka djurgrupper som tillhör de ryggradslösa djuren respektive ryggradsdjuren
 • hur djurgrupperna grupperas, sorteras och identifieras
 • fridlysta och hotade djurgrupper
 • Begrepp att kunna: inre/yttre befruktning, sexuell eller asexuellt, samkönad, amfibie, diar, dvala, fasettögon, fullständig/ofullständig förvandling, hudandning, jämnvarm, växelvarm, könsväxling

Undervisning/arbetssätt

Vi ska under ca fyra lektioner arbeta enskilt med att ta fram fakta om följande organismer:

 • svampar & nässeldjur
 • blötdjur & tagghudingar
 • maskar
 • kräftdjur, spindeldjur & mångfotingar
 • insekter
 • fiskar
 • groddjur & kräldjur
 • fåglar
 • däggdjur
 • urdjur
 • svampar & lavar

Du ska lämna in en text som består av 1-2 sidor. Skriva i Verdana 12. Du ska även göra en muntlig presentation inför klassen.

Vi ägnar sedan två lektioner till att lyssna till varandras presentationer.

Bedömning

Bedömning av din förmåga att...

 • skilja fakta från värderingar
 • söka information
 • använda källor
 • använda information
 • skapa texter och framställningar
 • beskriva biologiska samband
 • använda naturvetenskapliga begrepp
 • kunskaper organismer- identifiering, sortering, gruppering

... kommer att ske.

Se matris "Biologi matris 7-9 förmågor och kunskaper"

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: