Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musicerande i åttan (grönmarkerade rutorna).

Skapad 2014-11-22 10:08 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Spela och sjunga, samt ge omdömen om ditt eget och andras spel och sång.
Grundskola 7 – 9 Musik

Under detta arbetsområde får du möjlighet att utveckla din förmåga i spel och sång. Du övar exempelvis för att få ett bättre flyt i ditt spel, att kunna samspela med andra, få en bättre teknik, och att kunna lägga in egna idéer i det du gör för att få fram ett eget personligt uttryck.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Undervisning

Vi kommer att spela olika låtar och instrument. Vi kommer också att sjunga. 

Tips: Om man vill lära sig att spela ett instrument snabbt är det viktigt att komma på vad det är som är svårast och sedan bara öva på det (minst 20 ggr) innan man går vidare till nästa svåra sak. 

Matriser

Mu
Musicerande

F
E
C
A
Sång
Du deltar i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Du anpassar i viss mån din stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du deltar i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd. Du anpassar din stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du deltar i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd. Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Ackordspel Piano
Av ackordspel på gitarr och piano kommer jag att räkna det instrument som du kan bäst när jag bedömer dig inför betygssättning.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med visst flyt. Du anpassar i viss mån din stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med relativt gott flyt. Du anpassar din stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byta ackord med gott flyt. Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Ackordspel Gitarr
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med visst flyt. Du anpassar i viss mån din stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med relativt gott flyt. Du anpassar din stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byta ackord med gott flyt. Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Slagverk
Du kan spela enkla slagverksstämmor med viss tajming. Du anpassar i viss mån din stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god tajming. Du anpassar din stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. tajming.
Du kan spela slagverksstämmor med god tajming. Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Melodispel
Du kan spela enkla melodistämmor med viss tajming. Du anpassar i viss mån din stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du kan spela enkla melodistämmor med relativt god tajming. Du anpassar din stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. god tajming.
Du kan spela enkla melodistämmor med god tajming. Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Bas
Du kan spela enkla basstämmor med viss tajming. Du anpassar i viss mån din stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du kan spela enkla basstämmor med relativt god tajming. Du anpassar din stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. tajming.
Du kan spela enkla basstämmor med god tajming. Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Teknik, karaktär och musikaliskt uttryck
Du spelar eller sjunger i någon genre med delvis fungerande teknik, samt i viss mån passande karaktär. Du kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Du spelar eller sjunger i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Du kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Du spelar eller sjunger i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Du kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Omdöme om eget och andras musicerande
Du kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: