Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatid, sång, spel och reflektion

Skapad 2014-11-23 13:32 i Bruksskolan Munkedal
Grundskola 4 Musik

Genom sång, spel och musikframföranden av vikingasånger ska vi arbeta med musik ett tag framöver.

Innehåll

Vad ska vi göra?

 • Vi ska lära oss om instrument från vikingatid.
 • Vi ska sjunga, rappa och skapa sånger som handlar om vikingatid.
 • Vi ska spela ackord, bas och slagverk till våra sånger.
 • Vi ska lära oss om noter och mer om grafisk notation.
 • Vi ska träna på fler ämnesspecifika ord som tillhör ämnet musik.
 • Vi ska samtala om hur vi upplever musiken, våra egna insatser och kompisarnas.
 • Vi fortsätter med röst- och hörselvård.
 • Vi ska framföra musik för varandra och ge varandra respons.
 • Vi ska hitta på danser och rörelser till våra sånger.

Syfte

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
 • Mu  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
 • Mu  C 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
 • Mu  C 6
  Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
 • Mu  C 6
  Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  C 6
  Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  C 6
  Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
 • Mu  A 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
 • Mu  A 6
  Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
 • Mu  A 6
  Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  A 6
  Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  A 6
  Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: