Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UN DEBATE

Skapad 2014-11-23 17:59 i Torpskolan Lerum
I detta arbete kommer du att jobba med det centrala innehållet som berör momentet att tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Du kan använda dig av: *Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. *Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar. *Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck. *Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Hej Elever,

Under tre lektioner kommer du att jobba i grupp (4 personer) och förbereda en debatt av valfritt ämne. Du skall kunna använda de ord och uttryck som vi har jobbat med under lektionerna. Exempelvis me gusta/no me gusta, pienso que..., estoy de acuerdo/no estoy de acuerdo, etc.

OBS!

Glöm inte att filma era gruppdebatt och skicka till mig/ spara i Google Drive senast fredag vecka 42.

/Gladys

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

  • Me gusta...

  • Un debate

  • Un debate

  • Un debate

  • Debatten

  • Me gusta...

Matriser

M2
UN DEBATE

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen. .
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: