Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grekerna

Skapad 2014-11-24 07:30 i Torpskolan Lerum
En pedagogisk planering för arbetsområdet, inklusive bedömningsmatris.
Grundskola 7 Historia
I det här arbetsområdet har du lärt dig mer om Högkulturer och Antiken.

Högkulturerna kom först och följdes sedan av Antiken (av latin antiquus ’forntida, gammaldags’).

Det är en epok i Medelhavsområdets historia. Man kan säga att Antiken börjar med de egyptiska och mesopotamiska civilisationerna omkring år 3000 f.Kr. och avslutas omkring 500 e.Kr.med Västroms fall. Men det vanliga inom skolvärlden är tiden mellan ca 700 f.v.t- ca 500 e.v.t, startar med grekernas högcivilisation och slutar med romartiden och Västroms fall 476 e.v.t.

Varför behöver vi då kunna något om Antiken? Jo, Antiken kom att bli betydelsefull för Västeuropas historia. Under Antiken formades det klassiska västerländska kulturarvet inom särskilt filosofi, konst, politik, astronomi och matematik. Och mycket av det hände medan vi i Norden fortfarande gick i djurhudar och levde stenåldersliv! Det du!

Innehåll

Läroplanen säger

Enligt det Centrala Innehållet ska undervisningen handla om

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Uppgifter

 • Att resonera i historia

Matriser

Hi
Antiken, grekerna

E
C
A
Stora civilisationer
Antikens Grekland
Du har grundläggande kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycke goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Gestalter
Grekiska filosofer, författare och vetenskapsmän
Du har grundläggande kunskap om gestalterna, kan berätta en del om dem, varför de var och är betydelsefulla.
Du har relativt god kunskap om gestalterna, kan berätta om dem, varför de var och är betydelsefulla.
Du har mycket god kunskap om gestalterna och kan berätta utförligt om dem, varför de var och är betydelsefulla.
Allmänkunskap
Kreta och Mykene, Fenicierna, alfabetet, Illiaden och Odysseen
Du har grundläggande kunskap om ämnena, kan berätta en del om dem och varför de var, och är, betydelsefulla.
Du har relativt god kunskap om ämnena, kan berätta om dem, varför de var och är betydelsefulla.
Du har mycket god kunskap om ämnena och kan berätta utförligt om dem varför de var, och är, betydelsefulla.

Tillämpa kunskaper

E
C
A
Begreppsförståelse Kunskapsanvändning
Du använder dina kunskaper i enkla resonemang samt underbygger med något exempel vad du menar. Du använder enstaka ord och begrepp i någorlunda rätt sammanhang.
Du använder dina kunskaper i relativt välutvecklade resonemang samt underbygger med något exempel vad du menar. Du använder och förklarar till viss del ord och begrepp samt använder dem till stor del i rätt sammanhang.
Du använder dina kunskaper i väl utvecklade resonemang samt underbygger med exempel vad du menar. Du använder och förklarar ord och begrepp på ett tydligt sätt samt använder dem i rätt sammanhang.
Jämföra, Reflektera Dra slutsatser
Du reflekterar och kan på ett enkelt sätt göra någon jämförelse mellan olika stadsstater i Grekland.
Du reflekterar och kan på ett relativt välutvecklat sätt göra några jämförelser mellan olika stadsstater i Grekland. Du kan dra några enkla egna slutsatser.
Du reflekterar och kan på ett utvecklat sätt använda faktakunskaper/ erfarenheter i jämförelser mellan olika stadsstater. Du kan dra egna väl underbyggda slutsatser. Du visar på en förmåga att granska egna och andras åsikter.
Tolka och analysera, Orsak/verkan Helhet/Samband
Du kan ange och beskriva enstaka tydliga orsaker till händelse/skeenden. Du kan förklara enstaka konsekvenser. Du ser enkla samband mellan händelser/skeenden.
Du kan ange, beskriva, tolka och förklara flera orsaker till händelser/skeenden och förklarar konsekvenserna. Du förstår samband mellan händelser/skeenden.
Du kan ange, beskriva och förklara flera orsaker, konsekvenser. Du kan tolka och analysera helheten. Du kan tydligt visa på samband mellan händelser/skeenden och förstår helheten.

Kommunicera

E
C
A
Resonera Samtala
Du uttrycker dig mestadels klart och tydligt kring ämnet. Du försöker förklara och konkretisera.
Du uttrycker dig tydligt kring ämnet. Du utvecklar dina tankar genom att beskriva, motivera och förklara. Du använder ämnesrelaterade uttryck.
Du uttrycker dig säkert. Du utveklar dina tankar genom att beskriva, motivera och förklara på ett säkert sätt. Du använder ämnesspecifika ord och uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: