👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kost och hälsa åk7

Skapad 2014-11-24 11:16 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planera och tillaga måltider sett ur aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Grundskola 7 – 8 Hem- och konsumentkunskap
För att så småningom ta eget ansvar för dig och ditt hushåll krävs en mängd olika kunskaper. Du kommer att få lära dig hur du planerar din mat och tillagar näringsriktiga enkla måltider och att bli en ekonomisk och miljömedveten konsument i det moderna samhället.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du kommer att få planera, tillaga och arrangera måltider som passar vid olika tillfällen. Genom att använda rätt metoder, redskap samt att resonera runt arbetsprocessen och resultatet visar du att du är en medveten konsument sett ur aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem.

 • Din förmåga att använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och fungerande sätt.

 • Din förmåga att välja tillvägagångssätt och motivera val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

 • Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

 • Din förmåga att föra resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Här kommer vi att arbeta och diskutera runt följande saker:

 • Organisera, tillaga och arrangera måltider för olika sammanhang.

 • Arbeta med grundläggande matlagningsmetoder som finfördela, steka, koka och baka.

 • Använda oss av olika redskap och teknisk utrustning.

 • Använda oss av en god livsmedelshygien och hygien i köket.

 • Diskutera om hur måltiderna är näringsmässigt, ekonomiskt och sett ur miljöperspektivet. Titta på vad aktuella frågor i massmedia har för innehåll.

 • Resonera om hur olika metoder och val påverkar arbetsprocessen och resultatet.DokumentationKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk

Matriser

Hkk
Kost och hälsa åk7

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planering och tillagning av måltider och genomförandet av andra uppgifter.
Du använder matcirkeln och tallriksmodellen med stöttning av andra. Oftast arbetar du på och tar ansvar. Du gör extra uppgifter när du blir påmind. Arbetshygienen är rörig och du diskar under rinnande vatten.
Du planerar måltiden med hjälp av tallriksmodellen och matcirkeln. Du tar ansvar och ser till att driva arbetet framåt. Du tar ansvar för extra uppgifter. Oftast plockar du i ordning efter hand och diskar på rätt sätt.
Du visar alltid under planeringen och genomförandet av måltiden att du använder tallriksmodellen och matcirkeln. Du griper in, stöttar och driver arbetet framåt. Arbetshygienen är god både i köket och på matplatsen. Du diskar alltid på rätt sätt.
Användandet av matlagningsmetoder och redskap.
Du behärskar matlagningsmetoderna till viss del och använder oftast rätt redskap.
Du är ganska säker på matlagningsmetoderna och vilka redskap du ska använda.
Du säker på matlagningsmetoderna och kan använda dem på rätt sätt och också berätta hur man gör för andra.
Förståelsen för sambandet mellan måltiden och din hälsa samt ditt individuella energibehov.
Du resonerar enkelt om hur din hälsa påverkas av måltiden och ditt egna energibehov.
Du resonerar om hur måltiden påverkar din hälsa och känner till lite om de näringsämnen vi behöver. Du kan relatera till hur måltiden påverkar ditt energibehov
Du kan mycket väl resonera och ge argument om hur din hälsa påverkas av måltiden. Du kan mycket om näringsämnena och ditt egna energibehov och kopplar ihop det med måltiden.
Resonemang runt arbetsprocessen och resultatet.
Du kan på ett enkelt och kortfattat sätt återge hur du arbetat och se hur resultatet blivit.
Du kan resonera om hur du arbetat och förstår varför resultatet blivit så. Du kan ge exempel på vad som behöver förbättras.
Du resonerar med mycket stor förståelse om hur du arbetat och över hur resultatet blivit. Du kan mycket väl se vad som behöver förbättras och tar med det till nästa tillfälle.
Resonemang runt kostnaden.
Du har en någorlunda uppfattning om vad måltiden kostar. Oftast tar du lagom mängd råvaror och får inte så mycket matrester.
Du har en god uppfattning om vad måltiden kostar. Nästan alltid tar du lagom mängd råvaror och får lite matrester över. Du tar hand om livsmedel som blivit över.
Du har mycket god förståelse för kostnaden av måltiden och kan redogöra för vad som är dyrt respektive billigt. Du använder dig av lagom mängd råvaror och är flexibel om något saknas.
Förståelsen över att vara en miljömedveten konsument.
Under vissa arbetsmoment tar du hänsyn till miljön. Det visar du när du t.ex. använder vatten, el, förbrukningsmaterial och sorterar sopor.
Du tar oftast hänsyn till miljön och kan resonera runt det.
Under genomförandet av tar du mycket stor hänsyn till miljön och kan mycket väl argumentera runt det.