Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Ett klassrum med himlen som tak" UtomhuspedgogikMatematik

Skapad 2014-11-27 15:30 i Margarethaskolan Grundskolor
Utomhuspedagogik i matematik och svenska för förskoleklass -år3.
Grundskola F – 3 Svenska Matematik
Vi gör matematik ute. Övningarna kommer att beröra många av läroplanens mål inom matematiken.De kommer att anpassas efter elevgruppernas kunskapsnivåer, behov, årstider och vilken plats vi är på.

Innehåll

Dessa förmågor kommer du att träna på och dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen att handla om:

Detta ska du lära dig:

Du ska träna dig på att:

 • prata matematik
 • visa hur du tänker, ibland med hjälp av det material som är tillgängligt
 • lösa matematiska problem och samarbeta tillsammans med olika kamrater

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att oavsett väder vistas utomhus på olika platser och med olika matematikuppdrag. Du ska arbeta tillsammans med kamrater i blandade åldrar. Vi kommer att arbeta med workshops.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Elever i f-klass bedöms ej.

Du kommer att bedömas genom att du visar att du utvecklat dina förmågor att prata om matematik, visa hur du tänker, ibland med hjälp av material som finn tillgängligt, lösa matematiska problem och samtala tillsammans med olika kamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: