Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Designarbete i trä. Åk. 3

Skapad 2014-12-04 12:16 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Första träarbetet. Tema: Några träslag och deras egenskaper.
Grundskola 3 Slöjd
Vi fortsätter terminens arbete med att designa ett träarbete. De träslag som man kan arbeta med är furu, lind och ek. Vi talar om varifrån trämaterialen kommer och om hur vi människor använder trä i vårt samhälle.

Innehåll

Första träarbetet.

Vi fortsätter terminens arbete med att designa ett träarbete. De träslag som man kan arbeta med är furu, lind och ek. Vi talar om varifrån trämaterialen kommer och om hur vi människor använder trä i vårt samhälle.

Målet med undervisningen är att ......

Målet med undervisningen är att lära känna de olika träslagen och deras egenskaper. Att skapa ett intresse för materialen samt en känsla för hur de kan användas och kombineras är också viktiga målsättningar vid denna första kontakt.

Undervisningens innehåll

Vilka förmågor tränar vi?

Vi studerar trämaterialen och deras egenskaper. Vi tränar också vår förmåga att använda de olika verktygen.

Hur arbetar vi?

Var och en planerar tre olika modeller och man väljer sedan den modell som man tycker bäst om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3

Matriser

Sl

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kreativitet / Idéer
Jag har svårt att komma på något att göra.
Jag lånar gärna andras idéer men jag visar intresse för att arbeta utifrån egna idéer.
Har egna idéer och vill försöka genomföra dem så långt som möjligt.
Jag har egna idéer och sätter en personlig prägel på arbetet.
Planering
Jag behöver hjälp för att göra en planering.
Jag klarar att göra en planering med viss hjälp.
Jag kan själv göra en enkel planering/skiss.
Jag gör alltid självständigt en utförlig planering.
Arbetsinsats och praktiskt arbete
Jag behöver ha stöd och uppmuntran för att hålla arbetet igång. Jag avslutar sällan arbetet.
Jag färdigställer arbetet med hjälp av läraren. Jag väljer helst arbeten som är bekanta.
Jag har en egen drivkraft och färdigställer arbetet. Jag vågar prova på något nytt.
Jag har mycket vilja och kraft. Jag vill gärna prova nytt och öka svårighetsgraden. Jag gör om ifall det behövs för ett bra resultat.
Instruktion ocn arbetsbeskrivning
Jag kan arbeta delvis självständigt och förstå en arbetsbeskrivning när en vuxen finns att fråga.
Jag försöker arbeta självständigt och använda en arbetsbeskrivning när det finns.
Jag tar ansvar och arbetar oftast självständigt. Jag kan använda en arbetsbeskrivning.
Jag tar alltid ansvar för mitt arbete. Jag arbetar självständigt och eftertänksamt.
Redskap och material
Material Färg Form Funktion
Jag använder helst kända material. Jag provar olika redskap.
Jag är intresserad av material, färg, form och funktion. Jag kan hantera enkla redskap och verktyg.
Jag kan en del om material, färg, form och funktion. Jag vill lära mer. Jag provar att hantera olika redskap vid arbetet i de olika materialen.
Jag arbetar mycket medvetet med material, färg, form och funktion. Jag hämtar inspiration och vidareutvecklar mig. Jag gör medvetna val av redskap i samband med arbetet i de olika materialen.
Bedömning av egen arbetsprocess och produkt
Jag beskriver hur delar av arbetet har gått till.
Jag kan med handledning beskriva hur arbetet har gått till och vilka val jag gjort.
Jag kan beskriva arbetet och reflektera över de val jag gjort.
Jag kan på ett realistiskt sätt värdera min arbetsinsats och min produkt utifrån funktionella och estetiska aspekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: