Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRANSKA Åk 4-6

Skapad 2014-12-05 16:14 i Modersmål Trelleborg
L´ÎLE AUX MOTS DEL 5 konkretisering Läsa. Fakta texter, humoristiska berättelser & om en fantastiskt mystisk lite grön monster… Skriva: Du kommer att skriva förklarande texter. Skapa egna karaktärer samt hitta på egna slut i en berättelse. Språkbruk: Du övar dig att beskriva personer och att hitta det viktiga i en text. Under arbetsgång får du också göra olika grammatisk övningar. Läs & skrivförståelse Muntliga och skriftliga svar. I Uppgifterna finns flera steg som hjälper att förstå/tolka vad som inte står skrivet. Du får också pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Jämföra mellan Svenska och Franska. Framföra dina åsikter, Utveckla dina språkliga, kvaliteter. Utveckla din kreativitet & din fantasi. Utforska och pröva. Söka efter fakta. Böcker, multimedia.
Grundskola 4 – 6 Modersmål

DEL 1

FAKTA TEXT.

Hållbar utveckling!

Polar björnen & polar räven

Knölvalen.

Våra hav och miljöförstörelse

Människans påverkan på miljön

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Konkretiserade Mål

I slutet av denna period vet du:

 • Hur läsa olika textsorter.
 • Du läser med flyt och förstår helheten av texten.
 • Du sammanfattar i sin helhet texternas innehåll. 
 • Du skriver med flyt en fakta text, en berättande text, en beskrivande text och en instruerande text.
 • Du använder grundläggande regler av det Franska språket som: interpunktioner. Paragrafer. organisera en historia. Början, mitten och ett slut.
 • Som hjälpmedel använder du: Multimedia/ ordböcker/ 
 • L´Ortographe. La grammaire, La conjugaison et le vocabulair 
 • Verb i dåtid. Nutid och Framtid.
 • Les sons.

Arbetssätt och material

Vi jobbar så här:

 • individuellt arbete
 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • tyst och hög läsning.
 • Svarsfrågor
 • Skriva  olika typer av text: Fakta. berättelse, beskrivande och humoristiska anekdoter.
 • Du arbeta hemma.
 • Du får läxor

Material:

 • Läs och övningsbok: L´île aux mots CE1 Cycle 2 sista perioden
 • övningar & L. egen material.
 • Nytida shönlitterartur
 • Internet/ dator/ Ordböcker/ Artiklar/ Musik.

Bedömning

Ur ett helhets perspektiv!

Kontinuerligt under lektionstid gör jag formativa bedömningar där du: Interagerar. Producerar. Levererar!

Det vill säga hur väl du läser, skriver, återberättar, använder synonymer och jämför svenska kontra Franska språket.  Hur mycket du kan om båda länders Kultur och samhälle.Jämför och kommer med egna åsikter.

Det du levererar i form av läxor ligger också som grund för en formativ och sumativ bedömning.

Test och prov är oftast en summativ bedömning  ( ger dig poäng) och visar var du är i din utveckling.

 

Matriser

Ml
Modersmål 4_6

Läsa

E
C
A
Flyt
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till samman-hanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

E
C
A
Tala och samtala
Eleven har ett fungerande ord- och begreppsförråd.
Eleven har ett större ord- och begreppsförråd.
Eleven har ett effektivt ord- och begreppsförråd.

E
C
A

Återberättande text

E
C
A
Eleven skriver en enkel och kort återberättelse med tydlig inledning, innehåll och slut.
Eleven skriver en relativt utvecklade återberättelse med: - tydlig inledning, innehåll och slut - några person- och miljöbeskrivningar.
Eleven skriver en utvecklade återberättelse med: - tydlig inledning, innehåll och slut - detaljrika person- och miljöbeskrivningar.

Beskrivande text

E
C
A
Eleven skriver en enkel och kort beskrivning av ett djur eller en person. Innehållet är tydligt.
Eleven skriver en relativt utvecklade beskrivning av ett djur eller en person med några detaljer. Innehållet är tydligt.
Eleven skriver en utvecklad beskrivning av ett djur eller en person med tydligt innehåll och flera detaljer.

Instruerande text

E
C
A
Eleven skriver en enkel invitation, vägbeskrivning eller instruktion med tydligt innehåll.
Eleven skriver en relativt utvecklade invitation, vägbeskrivning eller instruktion med tydligt innehåll och några detaljer.
Eleven skriver en utvecklade invitation, vägbeskrivning eller instruktion med tydligt innehåll och flera detaljer.

Berättande text

E
C
A
Eleven skriver en enkel och kort berättelse med tydlig inledning, innehåll och slut.
Eleven skriver en relativt utvecklade berättelse med: - tydlig inledning, innehåll och slut - några person- och miljöbeskrivningar.
Eleven skriver en utvecklade återberättelse med: - tydlig inledning, innehåll och slut - detaljrika person- och miljöbeskrivningar.

Skriva

E
C
A
Eleven kan uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: